Pedagogische ondersteuning

“Begeleiding van kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben in hun ontwikkeling. In hun vertrouwde omgeving of op locatie.”

Voor extra informatie over de werkwijzevoor wie? en tarieven verwijs ik je door naar de onderwerpen op deze site.