Tarieven

Marion Lauwers persoonlijke begeleiding heeft de aanbesteding voor jeugdzorg gegund gekregen voor de meeste gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant: Alle wijken in Eindhoven, Kempengemeenten, A2 gemeenten, BOV Gemeenten, Dommel gemeenten en Peelgemeenten.

Dat wil zeggen dat zorg geleverd kan worden via ZIN (Zorg in natura). Om hiervoor in aanmerking te komen is het de bedoeling om een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin je woont. Er vindt dan een ‘keukentafelgesprek’ plaats bij jou thuis om de hulpvraag in kaart te brengen. Daarna is het aan jou om te kiezen bij welke organisatie de zorg wordt ingekocht. Het is verstandig om het keukentafelgesprek goed voor te bereiden. Kan je hierbij hulp gebruiken: neem gerust contact op!

Naast ZIN bestaat er ook nog de mogelijkheid om via PGB te betalen. Voor begeleiding gelden vastgestelde tarieven.