Voor wie?

Thuisbegeleiding
Als pedagoge begeleid ik kinderen met een ‘ander’ talent in hun vertrouwde omgeving of op locatie. Mijn aandacht gaat in eerste instantie uit naar de krachten van het kind. Ik help o.a. bij het accepteren van de beperking, het uiten van emoties, het invullen van de vrije tijd, het samenwerken met anderen, de verzorging m.b.t. zelfredzaamheid en het opbouwen en behouden van structuur. De ontwikkeling van het kind staat voorop, daarnaast staan ontspanning en ontlasting van de thuissituatie centraal.

Ouders & brusjes
Bij zorgvragen waar het nodig is werk ik meer systeemgericht. Dat wil zeggen dat ik ook ouders, broertjes en zusjes ondersteun. De communicatie is constant open; naast het aangaan van gesprekken houd ik dossiers bij waarin ontwikkelingen worden gerapporteerd. Als vertrouwenspersoon en coach help ik bij de structuur in het leven en huishouden en bij de contacten met andere (betrokken) instanties