Werkwijze

Mijn werkstijl is persoonlijk en betrokken, maar in balans met professionaliteit. Ouders zijn ervaringsdeskundig en ik pas mijn diensten aan op de hulpvraag van de ouders en de behoeften van het kind. De situatie zal bepalen of ik kortdurende begeleiding bied of begeleiding die inspeelt op de ontwikkeling op langere termijn.

Wat maakt mijn werkwijze nou bijzonder?

Ik ga voor kwali-tijd! Dit wil zeggen dat ik de tijd neem voor de zorgvraag en hierbij gebruik maak van mijn eigen talenten:

  • Ik werk op freelance basis, waardoor ik heel flexibel te werk kan gaan.
  • Uitgangspunt zijn de krachten van de individuele persoon. Ik wil zoveel mogelijk kansen benutten, zonder de beperking uit het oog te verliezen.
  • Ik werk vanuit een open blik, dus geen routine. Ik kijk per zorgvraag naar de gehele situatie en zie deze als een uitdaging.
  • Ik laat de regie in handen van de ouders/verzorgers.
  • Ik ben doortastend. Dat wil zeggen dat ik verder kijk dan het probleem: ik zoek naar de oorzaak en betrek het systeem om zo de juiste oplossingen te vinden.
  • Als ervaringsdeskundige kan ik gericht ondersteuning bieden om gezinnen sterker te maken in gebroken gezinssituaties.
  • Ik kan mezelf goed identificeren met jeugdigen, ik weet wat er speelt. Zo pas ik me aan de belevingswereld van het kind aan.
  • Begeleiding aan kinderen bied ik vooral aan in de vorm van activiteiten. Mijn ervaring leert dat zo het contact vertrouwder wordt en praten makkelijker.