Werkwijze

Mijn doel is dat jij uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk je eigen financiële administratie onder de knie hebt. Samen zoeken we naar een balans tussen inkomsten en uitgaven en mogelijkheden om eventuele schulden af te lossen. De verantwoordelijkheid blijft bij jou.
Het traject is globaal opgebouwd in een aantal stappen:

Kennismaking
Dit is een persoonlijk gesprekje (meestal telefonisch) waarin we elkaar leren kennen en ik alvast een beeld kan krijgen van de situatie. De kennismaking is gratis en vrijblijvend. Wederzijdse verwachtingen en vertrouwen zijn heel belangrijk. Wanneer jij met mij verder wilt wordt het contract getekend en stellen we een plan op.

Inventarisatie & overzicht Dit onderdeel is de basis van het budgetplan. Allereerst gaan we kijken op welke manier jij overzicht houdt in je financiën en waar dit misschien beter kan. Waar nodig wordt de administratie geordend en er worden een jaar- en maandbegroting gemaakt. Het budgetplan wordt helemaal afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Coaching Waar een budgetcoach zich onderscheidt van andere soorten schuldhulpverlening is coaching, de naam zegt het al. Door middel van gesprekken kijken we naar de manier waarop jij keuzes maakt. Vaak is het nodig om nieuwe inzichten te krijgen zodat jijzelf weer verantwoord met je eigen geld kunt omgaan. Wanneer er schulden zijn ontstaan kijken we naar de oorzaak zodat problemen uit het verleden in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ik geef waar nodig geld besparende tips en kijk welke middelen ingezet kunnen worden om jouw inkomen eventueel te verruimen.

Nazorg Wanneer het overzicht terug is en jij zelfstandig met je budgetplan aan de slag kunt, blijf ik bereikbaar. Heel logisch dat er af en toe vragen bij je naar boven komen of dat er toch ergens iets is misgegaan. Ik blijf nog een tijdje contact houden, als stok achter de deur.

Wat ik van jou verwacht: Openheid over je financiële situatie & de motivatie om deze situatie te verbeteren
Wat je van mij kunt verwachten: Flexibele begeleiding, vertrouwen en geheimhouding van gegevens & professionele inzet waarbij ik, wanneer nodig, gebruik maak van mijn netwerk.